Salg og eksport af bisonokser

Salg og eksport af bison-okser har vi stor erfaring og ekspertise i.

Vi har bl.a. eksporteret til Finland, Tyskland, Sverige, Frankrig, Belgien, Østrig, Rusland, m.fl.

Det betyder også, at vi har megen erfaring i håndtering af prøvetagning, diverse eksportdokumenter og certifikater i forhold til embedsdyrlæge og transportfirma.

Vi har benyttet det samme transportfirma gennem en årrække, og de har derfor sikker og god erfaring i netop transport af bisonokser.

Vi følger også selv med dyene, når de transporteres til nye avlssteder for at sikre os, at alle dyr kommer godt frem til deres nye bestemmelsessted. På den måde er der også god ekspertise med, såfremt der skulle opstå problemer undervejs.

Inden salg vil der typisk være en dialog omkring det at have bisonoker, et besøg på farmen og evt. ligeledes et besøg herfra for at vurdere, hvorvidt området er egnet til bisonokser og rådgivning omkring hegning og fangfold. Der udfærdiges kontrakt med første udbetaling v. kontraktunderskrivelse. Restbeløb afregnes, inden dyrenes afgang fra Ditlevsdal.

Udgifter til prøver krævet af Danmark og EU betaler vi. Landespecifikke prøver betales af køber, ligesom køber betaler for transport – vi påtager os dog risikoen for dyrene under selve transporten.

Vi følger generelt op på de dyr, der er solgt for at sikre os, at disse håndteres korrekt og for at hjælpe med de problemer, man evt. måtte løbe ind i. Som køber herfra, kan man selvføgelig altid kontakte os, og trække på vores erfaring for hjælp og spørgsmål. Der dukker altid noget op, når man kaster sig ud i ukendt terræn.

Kontakt os på tlf. 64 80 12 27 for spørgsmål vedr. køb af bisonokser.